Tournaments

Tournaments

LINE for Taiwan Tournaments

LINE for Secretary of International Affairs

WeChat for Secretary of International Affairs

Conference Affair& Accountant

Order of Merit
Rank Nationality Player EVENTS Prize
1 CHAN SHIH-CHANG 8 NT$8,690,506
2 LEE CHIEH-PO 12 NT$4,670,639
3 HUNG CHIEN-YAO 10 NT$4,501,150
4 LIU YEN-HUNG 12 NT$2,175,332
5 WANG WEI HSUAN 8 NT$1,983,347
6 Ho Yu Cheng 14 NT$1,581,882
7 YEH YU-CHEN 14 NT$1,571,269
8 HSIEH CHI-HSIEN 14 NT$1,424,150
9 K. P. LIN 14 NT$1,387,532
10 CHANG WEI-LUN 9 NT$1,180,465
11 Wang Wei Hsiang 14 NT$1,030,034
12 HUANG CHI 13 NT$1,029,550
13 KAO TENG 11 NT$996,427
14 HSIEH TUNG-HUNG 14 NT$908,391
15 WANG TSUNG-CHIEH 13 NT$905,412
16 LIN WEN-TANG 14 NT$889,748
17 Chen Yi Tomg 14 NT$781,380
18 LU CHIEN-SOON 9 NT$737,740
19 LU WEI-CHIH 10 NT$718,831
20 Shapiyate Mako 12 NT$715,868
21 LIN YUNG-LUNG 14 NT$679,550
22 Huang Yi Tseng 14 NT$651,208
23 Liao Huan Chun 14 NT$647,649
24 Shen Wei Cheng 13 NT$639,800
25 Huang Kuan Hsun 14 NT$560,688
26 LU WEN-TEH 9 NT$509,833
27 SUNG MAO-CHANG 14 NT$500,700
28 CHO TSUNG-LIN 12 NT$444,792
29 CHEN WEI-SH 13 NT$443,572
30 LIN KENG-WEI 12 NT$440,162
31 TSAI KAI-JEN 6 NT$420,000
32 Sung Po-yu 13 NT$385,625
33 WEN CHANG-HSIANG 13 NT$382,944
34 FANG YIN-JEN 14 NT$377,777
35 HSU LI-PENG 14 NT$372,100
36 HSU YU-CHENG 12 NT$363,194
37 LIU YUNG-HUA 9 NT$362,250
38 Lai Chia I 14 NT$361,684
39 Lin Chang-heng 12 NT$360,666
40 LIU YU-JUI 11 NT$355,714
41 TSENG TZU-HAO 10 NT$355,530
42 TSAI TSUNG-YU 14 NT$335,975
43 HUANG HSIANG-HAO 12 NT$334,650
44 Chiu Han Ting 14 NT$313,089
45 LAI WEI-LUN 14 NT$308,839
46 Chang Tse Yu 13 NT$304,056
47 FAN CHIANG HAO CHUAN 11 NT$280,050
48 YANG FEI-HAO 10 NT$259,999
49 He Chin Hung 12 NT$255,750
50 Huang Wei Hao 10 NT$251,375
51 Cheng Tswen Chen 12 NT$241,050
52 WANG TER-CHANG 11 NT$239,472
53 LIU TSE SEN 11 NT$238,500
54 CHIANG CHEN-CHIH 12 NT$236,000
55 CHAING YIH AN 10 NT$231,730
56 LEE Chin Chou 8 NT$228,625
57 LAWRENCE TING 12 NT$228,222
58 林義淵 10 NT$220,374
59 Wang Wen Yang 8 NT$216,570
60 LIEN LU-SEN 11 NT$212,500
61 CHEN YI-CHIAN 13 NT$206,365
62 LEE SHIH-HUNG 9 NT$200,800
63 LIN YUAN-WEI 10 NT$200,750
64 HUNG RUI CHENG 7 NT$187,500
65 Chan Ting Li 8 NT$170,942
66 LIN WEN-KO 9 NT$165,036
67 詹佳翰 8 NT$161,142
68 LIN-WEI 9 NT$159,420
69 YEH WEI-TZE 11 NT$155,230
70 Hsu Chia Shen 10 NT$153,000
71 Huang Bo Rui 8 NT$152,172
72 Chang Hsun Chen 14 NT$148,280
73 CHANG CHIEN-CHI 10 NT$147,000
74 林澄洋 8 NT$145,000
75 Chen Po Hao 11 NT$143,166
76 TSENG TZU-HSUAN 13 NT$136,293
77 TSAI CHE-HUNG 10 NT$134,666
78 LEE CHO-CHUAN 5 NT$123,166
79 CHEN YUAN-CHI 7 NT$120,320
80 林宸駒 9 NT$115,333
81 WANG TZU-MING 6 NT$114,664
82 HSU CHIH-KAI 11 NT$112,950
83 WANG SHIH-JUI 9 NT$110,222
84 CHANG TSE-PENG 9 NT$105,500
85 Fang Chuan Wei 10 NT$104,400
86 LIN CHENG YU 10 NT$104,166
87 KAO SHANG-HUNG 1 NT$103,714
88 Tsai Chuan Chih 9 NT$103,694
89 WANG HSI-AN 11 NT$102,316
90 HSIEH CHIN-SHENG 8 NT$97,444
91 Yeh Fu 12 NT$96,250
92 Hsu Hung Hsuan 11 NT$95,450
93 LEE CHAO-HUA 11 NT$95,300
94 CHAN YIH-SHIN 9 NT$85,950
95 WENG YOUNG-TIEN 10 NT$83,740
96 CHEN NEEN-CHEE 10 NT$79,416
97 Tseng Fu-tung 11 NT$79,050
98 YUNG HAO 9 NT$75,440
99 CHEN NIE YAN 10 NT$75,000
100 CHEN HAO-SEN 1 NT$74,550
101 LIN HAO-YUAN 3 NT$74,500
102 HSIAO HUNG-YU 8 NT$71,292
103 HSU MONG-NAN 11 NT$70,200
104 HSIEH MIN HSUAN 9 NT$60,315
105 Yang Chun Chieh 9 NT$58,500
106 LIN CHIE-HSIANG 10 NT$57,300
107 Chen Jui Sheng 3 NT$56,750
108 PENG HUNG-CHING 6 NT$55,500
109 CHANG YAO-PIN 9 NT$47,800
110 TSENG HONG-SHENG 10 NT$41,690
111 SU WEN-HSIANG 5 NT$41,500
112 Chen Yu Chen 10 NT$38,892
113 CHEN CHUNG-CHENG 2 NT$27,000
114 CHEN YI-YOU 6 NT$25,820
T115 Chen Chih Hung 9 NT$24,000
T115 Chen Chieh Shen 8 NT$24,000
T115 YANG WEN-LAI 3 NT$24,000
T118 Chiu Yu-chia 12 NT$22,000
T118 TSAI WEI-MING 9 NT$22,000
120 CHEN HUI-HUNG 9 NT$21,250
121 黃泊儒 5 NT$20,000
122 Hu Ke 8 NT$16,333
123 HUNG CHUN-KANG 3 NT$15,500
124 YU CHENG-YEN 9 NT$12,166
125 YEH CHANG-TING 10 NT$10,950
 

Powered by: Situne Dalian

版權所有 ©2000 - 2023,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.
電話:02-26002009
傳真:02-26001259
住址:244017 新北市林口區文化三路二段211巷51號
網頁設計:大連三通科技發展有限公司