Tournaments

Tournaments

LINE for Taiwan Tournaments

LINE for Secretary of International Affairs

WeChat for Secretary of International Affairs

Conference Affair& Accountant

Order of Merit
Rank Nationality Player EVENTS Prize
1 LIN WEN-TANG 7 NT$2,189,161.00
2 HUNG CHIEN-YAO 6 NT$1,735,950.00
3 CHAN SHIH-CHANG 4 NT$1,376,887.00
4 WANG WEI-LUN 8 NT$1,269,086.00
5 K. P. LIN 7 NT$891,533.00
6 LU WEI-CHIH 7 NT$851,058.00
7 HSIEH TUNG-HUNG 8 NT$826,411.00
8 SUNG MAO-CHANG 8 NT$684,103.00
9 LU CHIEN-SOON 5 NT$634,772.00
10 LIU YU-JUI 8 NT$629,970.00
11 Chiu Han Ting 8 NT$565,022.00
12 TSENG TZU-HSUAN 8 NT$551,766.00
13 YEH WEI-TZE 9 NT$536,598.00
14 LU WEN-TEH 5 NT$523,037.00
15 YEH YU-CHEN 8 NT$496,353.00
16 LIN WEN-KO 8 NT$476,991.00
17 WANG TSUNG-CHIEH 9 NT$354,620.00
18 LEE CHIEH-PO 5 NT$340,067.00
19 LIEN LU-SEN 8 NT$332,697.00
20 CHEN YI-CHIAN 7 NT$313,912.00
21 LIN YUNG-LUNG 7 NT$300,856.00
22 HUANG CHI 8 NT$287,700.00
23 HUANG HSIANG-HAO 8 NT$286,380.00
24 LEE CHO-CHUAN 8 NT$274,266.00
25 HSU LI-PENG 7 NT$262,725.00
26 Chen Yi Tomg 8 NT$252,167.00
27 PENG HUNG-CHING 9 NT$246,425.00
28 Ho Yu Cheng 6 NT$240,940.00
29 CHAN YIH-SHIN 8 NT$211,833.00
30 KAO TENG 6 NT$210,717.00
31 HSIEH CHI-HSIEN 8 NT$180,386.00
32 Wang Wei Hsiang 8 NT$173,726.00
33 HSIAO HUNG-YU 7 NT$165,300.00
34 YANG FEI-HAO 5 NT$159,800.00
35 FANG YIN-JEN 8 NT$159,752.00
36 HSIEH CHIN-SHENG 9 NT$146,100.00
37 Chang Tse Yu 6 NT$129,500.00
38 Hsu Chia Shen 3 NT$121,166.00
39 Huang Yi Tseng 8 NT$120,570.00
40 LIN CHIE-HSIANG 8 NT$116,720.00
41 SHEN DAVID 8 NT$116,350.00
42 Shen Wei Cheng 8 NT$112,200.00
43 FAN CHIANG HAO CHUAN 8 NT$105,280.00
44 TSAI TSUNG-YU 4 NT$98,900.00
45 TSENG HONG-SHENG 6 NT$96,920.00
46 He Chin Hung 6 NT$84,175.00
47 HSIEH MIN HSUAN 6 NT$82,972.00
48 LIU TSE SEN 4 NT$81,980.00
49 Chen Jui Sheng 5 NT$78,560.00
50 WEN CHANG-HSIANG 7 NT$78,250.00
51 CHIANG CHEN-CHIH 8 NT$77,272.00
52 Cheng Tswen Chen 4 NT$76,282.00
53 CHEN YUAN-CHI 7 NT$75,025.00
54 HUNG CHUN-KANG 7 NT$74,003.00
55 Huang Bo Rui 4 NT$73,000.00
56 WANG JEN LI 3 NT$69,500.00
57 GUSTAVO CHUANG 6 NT$65,800.00
58 LIN YUAN-WEI 6 NT$63,172.00
59 Chang Hsiu Chi 6 NT$61,950.00
60 TSAI CHE-HUNG 5 NT$59,500.00
61 TSENG TZU-HAO 4 NT$56,950.00
62 WANG SHIH-JUI 5 NT$56,625.00
63 WENG YOUNG-TIEN 5 NT$52,500.00
64 LIN KENG-WEI 6 NT$52,450.00
65 WANG TER-CHANG 7 NT$52,222.00
66 Lai Chia I 5 NT$51,000.00
67 CHEN TZE CHUNG 8 NT$48,720.00
68 CHANG YAO-PIN 6 NT$48,700.00
69 LAI WEI-LUN 4 NT$45,510.00
70 Huang Kuan Hsun 6 NT$44,900.00
71 Tsai Chuan Chih 7 NT$44,600.00
72 WEN CHIH-HAO 5 NT$44,100.00
73 CHANG TSE-PENG 8 NT$43,666.00
74 KAO SHANG-HUNG 5 NT$42,500.00
75 TSAI WEI-MING 5 NT$41,800.00
76 Chen Po Hao 6 NT$39,150.00
T77 WANG TZU-MING 1 NT$37,400.00
T77 LIN CHENG YU 3 NT$37,400.00
79 HSU CHIH-JIEH 3 NT$34,500.00
80 HSU MONG-NAN 5 NT$34,300.00
81 LIN CHIEN-BING 2 NT$32,250.00
82 KO CHIH-TA 4 NT$28,500.00
83 CHEN CHUNG-CHENG 1 NT$26,250.00
84 CHEN JUNG-HSIN 5 NT$25,950.00
85 CHEN NEEN-CHEE 2 NT$24,000.00
86 CHANG CHIEN-CHI 5 NT$23,250.00
87 Lin Shang Tse 4 NT$23,100.00
88 TSAI CHI-HUANG 3 NT$22,875.00
89 LEE SHIH-HUNG 4 NT$22,200.00
90 LIN KENG-CHI 4 NT$21,000.00
T91 HSU HAO-SHENG 3 NT$19,200.00
T91 YANG WEN-LAI 3 NT$19,200.00
93 LIU LI-WEI 84 1 NT$15,150.00
94 LIN WEN-HONG 3 NT$14,500.00
95 HSU CHIH-KAI 5 NT$13,050.00
T96 LIN HAO-YUAN 3 NT$11,000.00
T96 Lin Tien Shun 2 NT$11,000.00
T96 YEH CHANG-TING 7 NT$11,000.00
99 CHOU HUNG-NAN 3 NT$10,000.00
100 YU CHENG-YEN 2 NT$6,975.00
T101 Hu Ke 4 NT$6,000.00
T101 Tsung Yu Tsai 2 NT$6,000.00
 

Powered by: Situne Dalian

版權所有 ©2000 - 2020,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.
電話:02-28220318
傳真:02-28218830
住址:台北市北投區承德路七段198號2樓
網頁設計:大連三通科技發展有限公司
Top