Order of Merit
Rank Nationality Player EVENTS Prize
1 WANG WEI-LUN 10 NT$1,903,987
2 HUNG CHIEN-YAO 6 NT$1,856,000
3 LIN WEN-TANG 9 NT$1,676,181
4 LU WEI-CHIH 8 NT$1,376,700
5 LU WEN-TEH 8 NT$1,293,426
6 CHAN SHIH-CHANG 5 NT$1,217,281
7 SUNG MAO-CHANG 10 NT$940,521
8 YEH WEI-TZE 9 NT$886,220
9 HSU HAO-SHENG 9 NT$824,777
10 LEE CHIEH-PO 7 NT$787,648
11 KAO TENG 7 NT$757,797
12 WANG TSUNG-CHIEH 10 NT$743,815
13 LU CHIEN-SOON 7 NT$733,516
14 LIN WEN-KO 10 NT$710,918
15 YANG FEI-HAO 9 NT$591,180
16 YEH YU-CHEN 8 NT$541,466
17 HSIEH CHI-HSIEN 9 NT$529,415
18 HSIEH TUNG-HUNG 10 NT$500,096
19 HUANG CHI 6 NT$446,890
20 TSENG TZU-HSUAN 10 NT$382,864
21 LEE CHO-CHUAN 10 NT$376,041
22 K. P. LIN 10 NT$363,254
23 LIU YU-JUI 7 NT$342,216
24 TSENG HONG-SHENG 8 NT$310,875
25 KAO SHANG-HUNG 8 NT$298,329
26 LEE CHIA-HAO 10 NT$293,789
27 FAN CHIANG HAO CHUAN 10 NT$278,137
28 PENG HUNG-CHING 10 NT$272,078
29 TSAI CHE-HUNG 10 NT$262,703
30 LIN CHIE-HSIANG 9 NT$256,776
31 CHAN YIH-SHIN 10 NT$254,532
32 LIN KENG-CHI 7 NT$249,885
33 LIEN LU-SEN 8 NT$235,514
34 WANG TER-CHANG 8 NT$229,936
35 CHIANG CHEN-CHIH 10 NT$215,750
36 Yu Sung I 6 NT$210,776
37 LAI WEI-LUN 6 NT$193,447
38 LIU WEI-HOU 8 NT$164,000
39 HUANG TAO 6 NT$161,651
40 HUNG CHUN-KANG 10 NT$161,570
41 SHEN DAVID 4 NT$155,110
42 Wang Wei Hsiang 7 NT$144,112
43 HUANG HSIANG-HAO 6 NT$139,500
44 LIU YEN-HUNG 9 NT$138,750
45 CHANG TSE-PENG 9 NT$133,975
46 CHEN HAO-SEN 8 NT$133,603
47 LEE SHIH-HUNG 5 NT$127,125
48 Chang Tse Yu 4 NT$126,375
49 TSAI CHI-HUANG 4 NT$121,674
50 TSAI TSUNG-YU 4 NT$120,500
51 LIN KENG-WEI 9 NT$116,988
52 HSU LI-PENG 9 NT$108,500
53 WENG YOUNG-TIEN 6 NT$107,250
54 HSIEH CHIN-SHENG 8 NT$104,875
55 YEH CHANG-TING 6 NT$104,250
56 CHANG YAO-PIN 9 NT$102,388
57 WANG TZU-MING 4 NT$96,426
58 WANG SHIH-JUI 3 NT$92,812
59 LIN WEN-HONG 9 NT$91,083
60 LIEN CHI-WEI 9 NT$85,375
61 CHEN TZE CHUNG 7 NT$82,562
62 CHOU HUNG-NAN 4 NT$79,166
63 FANG YIN-JEN 7 NT$79,078
64 HSIEH MIN HSUAN 3 NT$73,750
65 LIU TSE SEN 4 NT$71,750
66 HSIEH TUNG-SHU 7 NT$71,492
67 TSAI WEI-MING 8 NT$63,750
68 CHEN CHUNG-CHENG 4 NT$63,250
69 HSIAO HUNG-YU 4 NT$59,875
70 LIN HAO-YUAN 9 NT$59,333
71 HSU KOU-HSIUNG 5 NT$57,204
72 TSENG TZU-HAO 3 NT$56,472
73 LEE WEI-LIN 6 NT$53,875
74 LIN YUNG-LUNG 5 NT$53,000
75 KU PO-YUN 5 NT$49,562
76 CHEN MING-CHUAN 5 NT$47,705
77 Lin Tien Shun 4 NT$46,000
T78 CHEN YI-CHIAN 3 NT$44,500
T78 LEE YI-CHENG 3 NT$44,500
T80 Hsu Chia Shen 5 NT$37,000
T80 Chen Chih Hung 4 NT$37,000
T82 LU WEN-TEH 59 2 NT$35,000
T82 WANG JEN LI 4 NT$35,000
84 LIN CHIEN-BING 1 NT$34,000
85 HSU CHIH-JIEH 6 NT$33,062
T86 KUO CHIA-PIN 2 NT$29,000
T86 CHANG CHIEN-CHI 1 NT$29,000
T86 Chang Hsiu Chi 3 NT$29,000
89 CHEN YUAN-CHI 1 NT$28,875
90 HSIEH YU-SHU 2 NT$28,500
91 KUO FENG-CHUAN 2 NT$27,000
T92 HSU CHIH-KAI 3 NT$26,000
T92 WU,HUNG-YUAN 3 NT$26,000
94 Liu Pi Chi 2 NT$24,500
T95 WANG Liang Chun 2 NT$24,000
T95 HUANG TUNG-LIANG 3 NT$24,000
97 CHEN NEEN-CHEE 4 NT$22,750
98 WEN CHIH-HAO 6 NT$22,333
T99 YANG WEN-LAI 4 NT$22,000
T99 LU WEI-LUN 6 NT$22,000
T99 WU CHENG-HSIEN 1 NT$22,000
102 CHEN JUNG-HSIN 5 NT$21,400
103 Tseng Shi Chiou 1 NT$21,200
104 CHANG HUNG-TA 2 NT$21,125
T105 CHIANG JUNG-PIN 1 NT$13,666
T105 Fu Ying Feng 5 NT$13,666
T105 Chen Chun Li 4 NT$13,666
 

Powered by: Situne Dalian

版權所有 ©2000 - 2019,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.
電話:02-28220318
傳真:02-28218830
住址:台北市北投區承德路七段198號2樓
網頁設計:大連三通科技發展有限公司
Top