Order of Merit
Rank Nationality Player EVENTS Prize
1 HUNG CHIEN-YAO 5 NT$1,816,500
2 WANG WEI-LUN 6 NT$1,674,425
3 CHAN SHIH-CHANG 2 NT$1,100,000
4 LIN WEN-TANG 6 NT$983,116
5 HSU HAO-SHENG 6 NT$795,902
6 YANG FEI-HAO 6 NT$591,180
7 WANG TSUNG-CHIEH 6 NT$582,034
8 LEE CHIEH-PO 5 NT$555,747
9 YEH WEI-TZE 5 NT$500,464
10 LU WEI-CHIH 5 NT$378,950
11 LU WEN-TEH 5 NT$350,626
12 LU CHIEN-SOON 4 NT$333,316
13 K. P. LIN 6 NT$320,254
14 KAO TENG 4 NT$294,982
15 TSENG HONG-SHENG 5 NT$285,500
16 LIN WEN-KO 6 NT$272,606
17 SUNG MAO-CHANG 6 NT$262,955
18 LEE CHO-CHUAN 6 NT$229,466
19 YEH YU-CHEN 4 NT$226,140
20 HUANG CHI 3 NT$205,000
21 LIN KENG-CHI 5 NT$194,760
22 LIEN LU-SEN 5 NT$191,514
23 LEE CHIA-HAO 6 NT$184,214
24 HSIEH CHI-HSIEN 6 NT$172,714
25 TSAI CHE-HUNG 6 NT$162,203
26 CHAN YIH-SHIN 6 NT$161,532
27 PENG HUNG-CHING 6 NT$156,412
28 TSENG TZU-HSUAN 6 NT$154,038
29 WANG TER-CHANG 5 NT$144,936
30 HSIEH TUNG-HUNG 6 NT$143,395
31 HUANG TAO 4 NT$138,901
32 LAI WEI-LUN 4 NT$126,572
33 TSAI CHI-HUANG 4 NT$121,674
34 FAN CHIANG HAO CHUAN 6 NT$118,062
35 HUNG CHUN-KANG 6 NT$117,570
36 LIN CHIE-HSIANG 6 NT$114,214
37 LEE SHIH-HUNG 3 NT$106,000
38 CHANG TSE-PENG 6 NT$105,000
39 CHANG YAO-PIN 6 NT$102,388
40 LIU YU-JUI 5 NT$101,138
41 張哲瑜 2 NT$97,500
42 SHEN DAVID 3 NT$95,360
43 TSAI TSUNG-YU 2 NT$95,000
44 Yu Sung I 3 NT$94,776
45 LIU WEI-HOU 5 NT$94,250
46 LIN KENG-WEI 6 NT$82,988
T47 CHIANG CHEN-CHIH 6 NT$80,000
T47 HUANG HSIANG-HAO 4 NT$80,000
49 CHOU HUNG-NAN 3 NT$79,166
50 KAO SHANG-HUNG 5 NT$78,417
51 WENG YOUNG-TIEN 5 NT$78,250
52 HSIEH TUNG-SHU 5 NT$71,492
53 LIN WEN-HONG 6 NT$68,750
54 LIU YEN-HUNG 6 NT$67,750
55 LIEN CHI-WEI 5 NT$60,000
56 王偉祥 3 NT$59,950
57 CHEN TZE CHUNG 5 NT$59,562
58 HSIEH CHIN-SHENG 6 NT$50,500
59 FANG YIN-JEN 5 NT$50,078
60 WANG TZU-MING 3 NT$47,426
T61 CHEN YI-CHIAN 3 NT$44,500
T61 LEE YI-CHENG 3 NT$44,500
63 TSAI WEI-MING 5 NT$40,750
T64 CHEN CHUNG-CHENG 2 NT$38,750
T64 HSIAO HUNG-YU 3 NT$38,750
T64 HSIEH MIN HSUAN 2 NT$38,750
67 LIN HAO-YUAN 6 NT$37,000
T68 WANG SHIH-JUI 2 NT$33,062
T68 HSU CHIH-JIEH 4 NT$33,062
70 HSU LI-PENG 5 NT$32,500
71 LEE WEI-LIN 4 NT$31,000
T72 KUO CHIA-PIN 1 NT$29,000
T72 CHANG CHIEN-CHI 1 NT$29,000
74 HSIEH YU-SHU 2 NT$28,500
T75 YEH CHANG-TING 4 NT$27,250
T75 GUSTAVO CHUANG 2 NT$27,250
T77 HSU CHIH-KAI 2 NT$26,000
T77 WU,HUNG-YUAN 2 NT$26,000
79 LIU TSE SEN 3 NT$25,750
80 Liu Pi Chi 2 NT$24,500
T81 HUANG TUNG-LIANG 3 NT$24,000
T81 Lin Tien Shun 2 NT$24,000
83 HSU KOU-HSIUNG 4 NT$22,204
84 TSENG TZU-HAO 2 NT$21,472
 

Powered by: Situne Dalian

版權所有 ©2000 - 2017,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.
電話:02-28220318
傳真:02-28218830
住址:台北市北投區承德路七段198號2樓
網頁設計:大連三通科技發展有限公司
Top