Order of Merit
Rank Nationality Player EVENTS Prize
1 WANG WEI-LUN 9 NT$1,864,487
2 HUNG CHIEN-YAO 5 NT$1,816,500
3 LU WEI-CHIH 7 NT$1,339,700
4 LU WEN-TEH 7 NT$1,193,426
5 CHAN SHIH-CHANG 4 NT$1,185,781
6 LIN WEN-TANG 8 NT$1,176,181
7 SUNG MAO-CHANG 9 NT$911,646
8 YEH WEI-TZE 8 NT$847,720
9 HSU HAO-SHENG 8 NT$795,902
10 LEE CHIEH-PO 7 NT$787,648
11 WANG TSUNG-CHIEH 9 NT$716,815
12 LU CHIEN-SOON 6 NT$689,516
13 LIN WEN-KO 9 NT$625,918
14 YANG FEI-HAO 9 NT$591,180
15 KAO TENG 6 NT$547,797
16 HSIEH CHI-HSIEN 8 NT$485,415
17 HSIEH TUNG-HUNG 9 NT$456,096
18 YEH YU-CHEN 7 NT$421,466
19 HUANG CHI 5 NT$398,390
20 TSENG TZU-HSUAN 9 NT$345,864
21 K. P. LIN 9 NT$339,254
22 LEE CHO-CHUAN 9 NT$306,041
23 TSENG HONG-SHENG 7 NT$285,500
24 KAO SHANG-HUNG 7 NT$271,329
25 LIU YU-JUI 6 NT$261,138
26 LEE CHIA-HAO 9 NT$249,789
27 PENG HUNG-CHING 9 NT$248,078
28 TSAI CHE-HUNG 9 NT$239,703
29 FAN CHIANG HAO CHUAN 9 NT$223,137
30 LIN KENG-CHI 6 NT$215,885
31 CHAN YIH-SHIN 9 NT$210,532
32 LIN CHIE-HSIANG 8 NT$208,276
33 LIEN LU-SEN 7 NT$191,514
34 CHIANG CHEN-CHIH 9 NT$191,250
35 Yu Sung I 5 NT$172,276
36 LAI WEI-LUN 5 NT$168,072
37 LIU WEI-HOU 8 NT$164,000
38 HUANG TAO 6 NT$161,651
39 SHEN DAVID 4 NT$155,110
40 WANG TER-CHANG 7 NT$144,936
41 CHANG TSE-PENG 9 NT$133,975
42 CHEN HAO-SEN 8 NT$133,603
43 LEE SHIH-HUNG 5 NT$127,125
44 TSAI CHI-HUANG 4 NT$121,674
45 TSAI TSUNG-YU 4 NT$120,500
46 王偉祥 6 NT$120,112
47 HUNG CHUN-KANG 9 NT$117,570
48 LIU YEN-HUNG 8 NT$116,750
49 WENG YOUNG-TIEN 6 NT$107,250
50 HUANG HSIANG-HAO 5 NT$104,000
51 CHANG YAO-PIN 9 NT$102,388
52 張哲瑜 3 NT$97,500
53 WANG TZU-MING 4 NT$96,426
54 WANG SHIH-JUI 3 NT$92,812
55 LIN KENG-WEI 8 NT$82,988
56 HSIEH CHIN-SHENG 7 NT$79,500
57 CHOU HUNG-NAN 4 NT$79,166
58 FANG YIN-JEN 7 NT$79,078
59 HSU LI-PENG 8 NT$77,000
60 HSIEH MIN HSUAN 3 NT$73,750
61 LIU TSE SEN 4 NT$71,750
62 HSIEH TUNG-SHU 7 NT$71,492
T63 LIN WEN-HONG 8 NT$68,750
T63 YEH CHANG-TING 5 NT$68,750
65 LIEN CHI-WEI 8 NT$60,000
66 HSIAO HUNG-YU 4 NT$59,875
67 CHEN TZE CHUNG 6 NT$59,562
68 HSU KOU-HSIUNG 5 NT$57,204
69 TSENG TZU-HAO 3 NT$56,472
70 LEE WEI-LIN 6 NT$53,875
71 LIN YUNG-LUNG 5 NT$53,000
72 KU PO-YUN 5 NT$49,562
T73 CHEN YI-CHIAN 3 NT$44,500
T73 LEE YI-CHENG 3 NT$44,500
75 TSAI WEI-MING 7 NT$40,750
76 CHEN CHUNG-CHENG 3 NT$38,750
77 LIN HAO-YUAN 8 NT$37,000
T78 LU WEN-TEH 59 2 NT$35,000
T78 WANG JEN LI 4 NT$35,000
80 HSU CHIH-JIEH 6 NT$33,062
T81 KUO CHIA-PIN 2 NT$29,000
T81 CHANG CHIEN-CHI 1 NT$29,000
T81 Chang Hsiu Chi 3 NT$29,000
84 HSIEH YU-SHU 2 NT$28,500
85 GUSTAVO CHUANG 3 NT$27,250
T86 HSU CHIH-KAI 3 NT$26,000
T86 WU,HUNG-YUAN 3 NT$26,000
88 Liu Pi Chi 2 NT$24,500
T89 HUANG TUNG-LIANG 3 NT$24,000
T89 Lin Tien Shun 3 NT$24,000
91 CHEN NEEN-CHEE 4 NT$22,750
92 CHANG HUNG-TA 2 NT$21,125
T93 CHIANG JUNG-PIN 1 NT$13,666
T93 Fu Ying Feng 5 NT$13,666
T93 Chen Chun Li 4 NT$13,666
 

Powered by: Situne Dalian

版權所有 ©2000 - 2017,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.
電話:02-28220318
傳真:02-28218830
住址:台北市北投區承德路七段198號2樓
網頁設計:大連三通科技發展有限公司
Top